กรมทางหลวงเผย 28 เส้นทางถนน เกิดอุบัติเหตุบ่อย

   นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก
โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ กรมการขนส่งทางบก
ถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานคร นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า
กรมทางหลวงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมปล่อยขบวนรถ เพื่อเป็นการณรงค์และเตรียมความพร้อม
ในการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงตามโครงการเดินทางอุ่นใจ ไปกับกรมทางหลวง
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 

อุปกรณ์จราจร จำหน่ายอุปกรณ์จราจร

   ซึ่งในปีนี้กรมทางหลวงดำเนินโครงการสัปดาห์ทำความสะอาดถนน (Big Cleaning Week) ได้สั่งการให้
สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการซ่อมแซมหลุมบ่อในผิวทางให้ผิวทางดี 
มีความปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ตามทางร่วมทางแยกต่างๆ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างโดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ให้นโยบายว่า ไฟถนนต้องติดทุกดวง
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ กับประชาชน รวมถึงการคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงมีโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุใน 50 สายทาง เช่น การติดตั้งป้ายแนะนำ
ป้ายเตือนต่างๆเพิ่มขึ้น การรณรงค์ เรื่องอุบัติเหตุจากหลับในการรณรงค์ให้รถบรรทุกใช้เกียร์ต่ำในทางลาดชัน
การรณรงค์ เรื่องฝนตกขับขี่ด้วยความระมัดระวังการรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุเกิดจากจักรยานยนต์
ดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา รวมถึงประชาสัมพันธ์ เส้นทางเลือกในการเดินทางให้แก่ผู้เดินทาง

อุปกรณ์จราจร จำหน่ายอุปกรณ์จราจร

    สำหรับก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยเส้นทางการตรวจสอบสอบข้อมูลทางหลวงทั่วประเทศพบว่ามีบริเวณทางลาดชัน
ที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 12 เส้นทาง และ เส้นทางที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงฝนตกจำนวน 16 เส้นทาง
เพื่อให้การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ปลอดภัยทางหลวงได้รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ใช้เกียร์ต่ำบริเวณทางลาดชัน
และช่วงฝนตกให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ได้แก่ ทางหลวง 118 เชียงใหม่-ดอยนาแก้ว (โค้งปางแฟน) จ.เชียงใหม่ กม.ที่ 42+000 – 52+000
ทางหลวง ทล. 109 แม่สรวย-ห้วยป่าไร่ จ.เชียงราย กม.ที่ 14+200 – 18+500, ทางหลวง ทล. 12 แม่ละเมาะ – ตาก (ดอยสน) จ.ตาก กม.ที่ 47+830 – 51+705,
ทางหลวง ทล. 12 แม่ละเมาะ – ตาก (ดอยคา) จ.ตาก กม.ที่ 51+885 – 54+885, ทางหลวง ทล. 12 แม่ละเมาะ – ตาก (ดอยรวก) จ.ตาก กม.ที่ 64+900 – 70+000

ทางหลวง ทล. 11 นาอิน – ชัยมงคล (เขาขาด) จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 282+225 – 291+115, ทางหลวง ทล. 11 บึงหลัก – หนองน้ำเขียว (เขาพลึง)
จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 349+199 – 351+740, 
ทางหลวง ทล. 12 น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว (สะพานห้วยตอง) จ.เพชรบูรณ์ กม.ที่ 374+400 – 377+400
ทางหลวง ทล. 12 น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว (ห้วยซำมะคาว) จ.เพชรบูรณ์ กม.ที่ 416+300 – 420+345, ทางหลวง ทล. 304 สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว (โค้งศาลโทน)
จ.ปราจีนบุรี กม.ที่ 200+160 – 212+000, ทางหลวง ทล. 323 ท่าขนุน – เจดีย์สามองค์ (เนินช้างร้อง) จ.กาญจนบุรี กม.ที่ 263+826 – 267+126
ทางหลวง ทล. 4 เขาพับผ้า – พัทลุง (เขาพับผ้า) จ.พัทลุง กม.ที่ 1133+665 – 1138+865

อุปกรณ์ด้านการจราจร

    สำหรับเส้นทางที่มีอุบัติเหตุบ่อย ช่วงฝนตก มี 16 เส้นทาง ประกอบด้วย 

ทางหลวง ทล.11 ปางมะโอ – ป่าขาม จ.ลำปาง กม.ที่ 425+000 – 427+000, ทางหลวง ทล.120 ปากบอก – แม่เฮียว จ.ลำปาง กม.ที่ 25+450 – 27+800
ทางหลวง ทล.1184 แม่อาว – ดอนมูล จ.ลำพูน กม.ที่ 34+900 – 38+800, ทางหลวง ทล.11 หนองน้ำเขียว – ปางเคาะ จ.แพร่ กม.ที่ 365+560 – 370+000
ทางหลวง ทล.101 ร้องกวาง – ห้วยแก๊ต จ.แพร่ กม.ที่ 277+360 – 295+500, ทางหลวง ทล.222 ท่ากกแดง – บึงกาฬ จ.บึงกาฬ กม.ที่ 109+950 – 114+000
ทางหลวง ทล.11 บึงหลัก – หนองน้ำเขียว จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 350+150 – 350+800, 
ทางหลวง ทล.4 เขาพับผ้า – พัทลุง จ.พัทลุง กม.ที่ 1160+100 – 1173+000
ทางหลวง ทล.41 ควนรา – หัวเตย จ.สุราษฎร์ธานี กม.ที่ 146+000 – 147+600, ทางหลวง ทล.41 ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กม.ที่ 281+800 – 290+000,
ทางหลวง ทล.41 สี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง จ.พัทลุง กม.ที่ 366+850 – 370+000, ทางหลวง ทล.401 ช่องชาลี – ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี กม.ที่ 110+900 – 113+300, 
ทางหลวง ทล.401 บางกุ้ง – เขาหัวช้าง จ.สุราษฎร์ธานี กม.ที่ 186+300 – 188+700, ทางหลวง ทล.4 ตรัง – เขาพับผ้า จ.ตรัง กม.ที่ 1124+600 – 1140+000,
ทางหลวง ทล.406 ค่ายรวมมิตร – ย่านซื่อ  จ.สตูล กม.ที่ 55+700 – 58+500, ทางหลวง ทล.410 ตะบิงติงงี – บ่อหิน จ.ยะลา กม.ที่ 74+500 – 99+20

 


 ขอบคุณ กรมทางหลวง , TNEWS

Visitors: 140,177