ฮีตเตอร์ เตาหลอม Heater เบ้าหลอม สายพานสแตนเลส เตาอบอุตสาหกรรม Furnace IndustrialOvan IndustrialFurnace IndustrialCoil
บริษัท เอ็น.ที.เอ็น. จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15ปี
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุให้ความร้อนในวงการอุตสาหกรรม รวมถึงการออกแบบ ดัดแปลง
และการซ่อมแซมเตาเผาอุตสาหกรรมทุกชนิด  ด้วยทีมงาน และโรงงานของบริษัทฯเอง 
นอกจากนั้นแล้วทางบริษัทยังได้นำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่จากต่างประเทศ
ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย โดยทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเสนอสินค้า
และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความพึงพอใจสูงสุดที่กระทำได้

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

Visitors: 142,282