ความสำคัญของอุปกรณ์จราจร

ความสำคัญของอุปกรณ์จราจร
   อุปกรณ์จราจร คือ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความปลอดภัย หรือเป็นสัญญาณเตือนบนท้องถนน
เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เพิ่มความระมัดระวัง หรือปฏิบัติตามสัญลักษณ์เหล่านั้น ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องปฏิบัติตามกฏจราจร และมีความรู้เกี่ยวกับการจราจรด้วย เช่น
   •เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย ให้ผู้ขับขี่นำรถเข้าข้างทางหรือเข็นไปจอดในที่ที่มีแสงสว่างพอที่จะให้รถผ่านไปมาเห็นได้ชัดเจน 
และจะต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเตือนให้รถที่วิ่งผ่านไปมาได้เห็นจะได้ระมัดระวัง ถ้าเป็นในช่วงเวลากลางคืน
ควรมี กรวยจราจร กระบองไฟกระพริบ หรือสามเหลี่ยมทับทิมสะท้อนแสง ติดรถไว้เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นเห็นได้ชัดเจน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
รถจอดไหล่ทางควรมีสัญลักษณ์บ่งบอก
 
อุปกรณ์จราจร มีอะไรบ้าง
 1. กรวยจราจร ใช้สำหรับ แบ่งเขตแดนถนน เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน บ่งบอกพื้นที่เขตก่อสร้าง ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า
กรวยจราจร
 2. เสาล้มลุก/เสาหลักอ่อน ใช้สำหรับ แบ่งเขตแดนถนน ให้เป็นแนวในการขับขี่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน 
 3. กระจกโค้งจราจร ใช้สำหรับ ติดตั้งตรงทางโค้งแคบ ถนนใหญ่ ในชุมชน หรือ พื้นที่ทีมีมุมอับต่างๆ เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางจราจร
กระจกโค้งจราจร
 4. กระบองไฟกระพริบ ใช้สำหรับ งานจราจรบนท้องถนน เขตก่อสร้าง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สามาถเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
กระบองไฟกระพริบ
 5. ยางชะลอความเร็ว ใช้สำหรับ ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ทำให้รถชะลอความเร็วเมื่อเห็น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลาค่ำคืน
ยางชะลอความเร็ว RubberSpeedBump
 6. เสื้อจราจร ใช้สำหรับ ให้บุคคลที่ทำงานบนท้องถนน หรือ ที่ที่เสี่ยงอันตราย ตัวเสื้อติดแถบสะท้อนแสงเพื่อให้เห็นชัดเจน
เสื้อจราจรสะท้อนแสง
 7. ยางกั้นล้อ/ยางห้ามล้อ ใช้สำหรับ หยุดล้อรถ หนุนล้อ ไม่ให้รถไหลในพื้นที่ต่างๆ มักใช้ติดตั้งบริเวณลานจอดรถตามสถานที่ 
   ในห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์  ใช้เพื่อกันไม่ให้รถไหล, ไม่ให้ถอยรถชนกำแพง และเพื่อให้รถที่นำมาจอดได้เป็นระเบียบ
 8. แผงกั้นจราจร ใช้สำหรับ แบ่งเขตแนวทางเดินรถ หรือพื้นที่ห้ามเข้า 
แผงกั้นจราจร
 9. แบบริเออร์ ใช้สำหรับ แบ่งเขตแนวถนน ตัวแบริเออร์ สามารถเติมน้ำหรือทรายได้ ในกรณีที่รถชนแบริเออร์ แบริเออร์สามารถช่วยรับแรง
กระแทกได้ในระดับหนึ่ง
แบริเออร์ barrier
 10 .ป้ายจราจร สัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร มักเป็นสัญญาณแสงหรือป้าย มักมีจุดประสงค์เพื่อ
   กำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือน หรือแนะนำทางจราจร
   -เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายกำหนด ต้องทำตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา
   - เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีดำ จะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า
   - เครื่องหมายจราจร ป้ายแนะนำ เป็นป้ายที่แนะนำการเดินทางต่าง ๆ อาทิ ทางลัด ป้ายบอกระยะทาง 
ป้ายจราจร TrafficSigns
 11. สัญญาณไฟจราจร โดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสี ติดตั้งตามทางแยกต่างเพื่อควบคุมการจราจรตามทางแยก 
    โดยทั้งสามสี ได้แก่ สีแดงให้รถหยุด สีเหลืองให้รถระวัง เตรียมหยุด และสีเขียวคือให้รถไปได้ สำหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษอาจมีสีเหลือง
    เพียงสีเดียวจะกะพริบอยู่ ใช้สำหรับทางแยกที่ไม่พลุกพล่านหมายถึง ให้ระมัดระวังว่ามีทางแยก และดูความเหมาะสมในการออกรถได้เอง
    หรือ สัญญาณไฟจราจรสำหรับการข้ามถนน หรือ สัญญาณไฟจราจรไว้สำหรับเปลี่ยนเลน 
สัญญาณไฟจราจร
 
      

 

Visitors: 146,450