DUPONT

ชุดป้องกันสารเคมีTYCHEMC

ชุดป้องกันสารเคมี DUPONT
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TYCHEM C
• ป้องกันเศษฝุ่นละออง สารเคมี ที่เป็นทั้งของเหลว และของแข็งชนิดต่างๆ ได้ดีเยี่ยม
• ป้องกันการซึมเปื้อนของสารเคมีชนิดเหลว และฝุ่นละอองต่างๆได้ดี เนื่องจากมีผิวเรียบ
• ไม่ก่อให้เกิดการหลุดล่วงของเส้นใยผ้า
• ป้องกันไฟฟ้าสถิต 
• น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ แข็งแรง ทนทาน ถ่ายเทความชื้น และ ระบายอากาศได้ดี
• ผลิตจากเส้นใย พอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (100%HDPE)
• ง่ายต่อการ Recycle สามารถเผาทำลายได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
  และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
  ลักษณะการใช้งาน
• ช่วยป้องกันการซึมผ่านของ สารอนินทรีย์ประเภท กรด-ด่าง 
• ช่วยป้องกันการกระเซ็นของของ เหลวได้ถึงระดับ ความดันที่ 2 บาร์
• ผ่านการทดสอบการป้องกันร่างกาย จากการสัมผัส กับเลือดหรือของเหลวที่ปนเปื้อน เชื้อโรคได้
• เคลือบสาร ป้องกันไฟฟ้าสถิต ด้านในชุด(สีขาว) เพื่อป้องกันเกิดสะสมไฟฟ้าสถิตบนร่างกาย

ชุดป้องกันสารเคมีTYCHEMF


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TYCHEM F
• ป้องกันเศษฝุ่นละออง สารเคมี ที่เป็นทั้งของเหลว และของแข็งชนิดต่างๆ ได้ดีเยี่ยม
• ป้องกันการซึมเปื้อนของสารเคมีชนิดเหลว และฝุ่นละอองต่างๆได้ดี เนื่องจากมีผิวเรียบ
• ไม่ก่อให้เกิดการหลุดล่วงของเส้นใยผ้า
• ป้องกันไฟฟ้าสถิต 
• น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ แข็งแรง ทนทาน ถ่ายเทความชื้น และ ระบายอากาศได้ดี
• ผลิตจากเส้นใย พอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (100%HDPE)
• ง่ายต่อการ Recycle สามารถเผาทำลายได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
  และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
ลักษณะการใช้งาน
• เคลือบสาโพลิเมอร์ 2 ชั้นและแผ่นฟิลม์พิเศษ
• ช่วยป้องกันการซึมผ่านของสารอนินทรีย์ประเภท กรด-ด่าง เข้มข้นได้หลายประเภท
•ช่วยป้องกันการกระเซ็นของ ของเหลวได้ถึงระดับ ความดันที่ 5 บาร์ 
• เคลือบสาร ป้องกันไฟฟ้าสถิต ด้านในชุด(สีขาว) เพื่อป้องกันเกิดสะสมไฟฟ้าสถิตบนร่างกาย

ชุดป้องกันสารเคมีTYVEK1422A

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TYVEK 1422A
• ป้องกันเศษฝุ่นละออง สารเคมี ที่เป็นทั้งของเหลว และของแข็งชนิดต่างๆ ได้ดีเยี่ยม
• ป้องกันการซึมเปื้อนของสารเคมีชนิดเหลว และฝุ่นละอองต่างๆได้ดี เนื่องจากมีผิวเรียบ
• ไม่ก่อให้เกิดการหลุดล่วงของเส้นใยผ้า
• ป้องกันไฟฟ้าสถิต 
• น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ แข็งแรง ทนทาน ถ่ายเทความชื้น และ ระบายอากาศได้ดี
• ผลิตจากเส้นใย พอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (100%HDPE)
• ง่ายต่อการ Recycle สามารถเผาทำลายได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
  และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
ลักษณะการใช้งาน
• ช่วยป้องกันร่างกายผู้สวมใส่จากฝุ่นละอองและการกระเซ็นของสารอันตราย
• ช่วยป้องกันวัตถุดิบ อุปกรณ์และสินค้าในกระบวนการผลิต มิให้เกิดการปนเปื้อนจากฝุ่น
  หรือเชื้อแบคทีเรียที่ อาจติดมากับเสื้อผ้าปรกติของผู้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

Visitors: 140,132