หน้ากาก3M

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง3M8210

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-8210(N95) / 3M-8110S
• ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล้กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม
• เหมาะกับงาน 
เจียร ขัดสีรองพื้น บรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง
 เซรามิก เหมืองแร่ ปูนซีเมนส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง3M-8511

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-8511 (N95)
• ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล้กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม
• มีลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟม"ระบายความร้อนได้เร็วกว่า 
  หายใจได้สะดวก
• เหมาะกับงาน เจียร ขัดสีรองพื้น บรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง
  เซรามิก เหมืองแร่ ปูนซีเมนส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง3M8812

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-8812 (P1)
• ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล้กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม
• มีลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟม"ระบายความร้อนได้เร็วกว่า 
  หายใจได้สะดวก
• เหมาะกับงาน เจียร ขัดสีรองพื้น บรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง
  เซรามิก เหมืองแร่ ปูนซีเมนส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง3M-9003A

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-9003A (P1)
• เป็นสายแบบคล้องหู ป้องกันฝุ่น มาตรฐาน P1
• ป้องกันละออง และฝุ่นที่เกิดจากการบด ตัด ขัด เจาะ
  เช่น ฝุ่นบูนซีเมนต์ ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นหินทราย ฝุ่นเหมืองแร่
  ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นแป้ง ผงเหล็ก แลุอนุภาคอื่นๆ
  ที่ระดับความเข้มข้นได้ถึง 10 เท่า ของค่ามาตรฐานความปลอดภัย
  ด้านสุขอนามัย

 

หน้ากากป่้องกันฝุ่นละออง3M9105N95

 

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-9105 (N95)
• ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล้กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม
• มีลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟม"ระบายความร้อนได้เร็วกว่า 
  หายใจได้สะดวก
• เหมาะกับงาน เจียร ขัดสีรองพื้น บรรจุหีบห่อ ฝุ่นยา แป้ง
  เซรามิก เหมืองแร่ ปูนซีเมนส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หน้ากากป้องกันฟูมโลหะ

หน้ากากป้องกันฟูมโลหะ3M8822

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-8822 (P2)
• เส้นใยไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละออง
  ที่มีขนาดเล้กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม

• มีลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟม" ระบายความร้อนได้เร็วกว่า 
  จึงหายใจได้สะดวก
• เหมาะกับงาน บัดกรี งานหลอมโลหะ งานหน้าเตาหลอม

 

หน้ากากป้องกันฟูมโลหะ3M9322

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-9322 (P2)
• เส้นใยไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละออง
  ที่มีขนาดเล้กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม

• มีลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟม" ระบายความร้อนได้เร็วกว่า 
  จึงหายใจได้สะดวก
• เหมาะกับงาน บัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม

หน้ากากป้องกันฟูมโลหะ3M8512

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-8512 (N95)
• เส้นใยไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละออง
  ที่มีขนาดเล้กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม

• มีลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟม" ระบายความร้อนได้เร็วกว่า 
  จึงหายใจได้สะดวก
• สายรัดปรับความกระชับเพิ่มความแนบสนิทตลอดการสวมใส่
• ชั้นกรองที่หนาฟู ช่วยยืดอายุการใช้งาน ในขณะที่ยังคงหายใจสะดวก
• เหมาะกับงาน บัดกรี งานหลอมโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม
  งานเชื่อมโลหะที่มีปริมาณฟูมโลหะมาก หรือต้องทำงานเป็นเวลานานๆ
หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง แก๊ส ไอระเหย

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองแก๊สและไอระเหย3M8247

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-8247 (R95)
• เส้นใยไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละออง
  ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีชั้นถ่านกัมมันต์
  กรองกลิ่นสารเคมีที่น่ารำคาญ ช่วยให้ทำงานได้ยาวนานขึ้น
  เหมาะกับงาน ที่มีไอระเหย สารตัวทำละลาย ได้แก่ งานทาสี/พ่นสี
  งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง
*สำหรับสารตัสทำละลายกลิ่นเจอจางเท่านั้น*
**หากสารเคมีมีปริมาณมากหรือกลิ่นรุนแรงต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตลับกรอง**
หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองแก๊สไอระเหย3M9913

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-9931 (P1)
• เส้นใยไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละออง
  ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีชั้นถ่านกัมมันต์
  กรองกลิ่นสารเคมีที่น่ารำคาญ ช่วยให้ทำงานได้ยาวนานขึ้น
• มีลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟม" ระเบยความร้อนได้เร็วกว่า จึงหายใจสะดวก
  เหมาะกับงาน ที่มีไอระเหย สารตัวทำละลาย ได้แก่ งานทาสี/พ่นสี
  งานฉีดยาฆ่าแมลง งานเคลือบเงา ฟอกย้อม งานซ่อมบำรุง
*สำหรับสารตัสทำละลายกลิ่นเจอจางเท่านั้น*
**หากสารเคมีมีปริมาณมากหรือกลิ่นรุนแรงต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตลับกรอง**

 หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง แก๊ส ไอระเหย

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-8246 (R95)
• เส้นใยไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละออง
  ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีชั้นถ่านกัมมันต์
  กรองกลิ่นสารเคมีที่น่ารำคาญ ช่วยให้ทำงานได้ยาวนานขึ้น
• เหมาะกับงาน ที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนท้องถนน งานในห้องทดลอง
  งานชุบโลหะ งานล้างสระว่ายน้ำ/ห้องน้ำ
*สำหรับสารตัสทำละลายกลิ่นเจอจางเท่านั้น*
**หากสารเคมีมีปริมาณมากหรือกลิ่นรุนแรงต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตลับกรอง**

 

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองแก๊สไอระเหย3M9916


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M-9916 (P1)
• เส้นใยไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละออง
  ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีชั้นถ่านกัมมันต์
  กรองกลิ่นสารเคมีที่น่ารำคาญ ช่วยให้ทำงานได้ยาวนานขึ้น
• มีลิ้นระบายอากาศ "คูลโฟม" ระเบยความร้อนได้เร็วกว่า จึงหายใจสะดวก
  เหมาะกับงาน ที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนท้องถนน งานในห้องทดลอง
  งานชุบโลหะ งานล้างสระว่ายน้ำ/ห้องน้ำ
*สำหรับสารตัสทำละลายกลิ่นเจอจางเท่านั้น*
**หากสารเคมีมีปริมาณมากหรือกลิ่นรุนแรงต้องใช้หน้ากากชนิดเปลี่ยนตลับกรอง**
Visitors: 117,339