หน้ากากปั้มขึ้นรูป

หน้ากากคาร์บอนป้องกันสารเคมีTG-20s TG-20sv

หน้ากากปั้มขึ้นรูป
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TG-20S
รหัสสินค้า : TG-20sv (เสริมวาล์วระบายอากาศ)
• สำหรับป้องกันสารเคมี  ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด 
  ควันพิษ สารเคมี ยาฆ่าแมลง แบคทีเรีย การพ่นสี 
  สารระเหย การหลอมหรือชุบโลหะ การเชื่อม ตัด 
  เจียรโลหะ งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหารและยา 
  คอกปศุสัตว์ ห้องแลป โรงพยาบาล สุขาภิบาล 
  ฝุ่นใยหิน และแก๊สแบบไม่ร้ายแรง
• เสริมขอบผ้ากันเจ็บหน้า
• เสริมแถบฟองน้ำที่สันจมูก เพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
• น้ำหนักเบา พับได้ พกพาสะดวก

หน้ากากป้องกันสารเคมีTG-25s TG-25sv

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TG-25S
รหัสสินค้า : TG-25sv (เสริมวาล์วระบายอากาศ)
• สำหรับป้องกันสารเคมี  ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด ควันพิษ สารเคมี
  ยาฆ่าแมลง 
แบคทีเรีย การพ่นสี สารระเหย การหลอมหรือชุบโลหะ
  การเชื่อม ตัด เจียรโลหะ 
งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหารและยา
  คอกปศุสัตว์ ห้องแลป โรงพยาบาล 
สุขาภิบาล ฝุ่นใยหิน
  และแก๊สแบบไม่ร้ายแรง
• เสริมแถบฟองน้ำที่สันจมูก เพื่อเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่
• น้ำหนักเบา พับได้ พกพาสะดวก

หน้ากากคาร์บอนป้องกันสารเคมีTG-30s TG-33w TG-39s

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TG-30S
รหัสสินค้า : TG-33w
รหัสสินค้า : TG-39s
• สำหรับป้องกันสารเคมี  ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด ควันพิษ สารเคมี
  ยาฆ่าแมลง 
แบคทีเรีย การพ่นสี สารระเหย การหลอมหรือชุบโลหะ
  การเชื่อม ตัด เจียรโลหะ 
งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหารและยา
  คอกปศุสัตว์ ห้องแลป โรงพยาบาล 
สุขาภิบาล ฝุ่นใยหิน
  และแก๊สแบบไม่ร้ายแรง
• เสริมแถบลวดที่สันจมูก เพื่อความกระชับขณะสวมใส่
• น้ำหนักเบา พับได้ พกพาสะดวก
 
Visitors: 117,340