ที่ครอบหู 3M

ที่คอบหูSE1340N ที่ครอบหูลดเสียงSE1344N

ที่ครอบหู ลดเสียง
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : SE1340N / SE1344N  
• แบบคาดศีรษะ / แบบติดหมวกนิรภัย
• ลดเสียง 25dB / ลดเสียง 22dB

ที่ครอบหู3MH6AV H6BV H6FV

ที่ครอบหู ลดเสียง
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3MH6AV / 3MH6BV / 3MH6FV  
• แบบคาดศีรษะ /• แบบคล้องคอ / • แบบพับเก็บได้
• ลดเสียง 95dB(A)
• NRR 21dB

ที่ครอบหู3MH7A H7B H7P3E

ที่ครอบหู ลดเสียง
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3MH7A / 3MH7B / 3MH7P3E  
• แบบคาดศีรษะ /• แบบคล้องคอ / • แบบติดหมวก
• ลดเสียง 101dB(A)
• NRR 27dB

ที่ครอบหู3MH9A H9P3E


ที่ครอบหู ลดเสียง
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3MH9A / 3MH9P3E  
• แบบคาดศีรษะ / •แบบติดหมวก
• ลดเสียง 98dB(A)
• NRR 25dB / NRR 23dB

ที่ครอบหู3M H10A H10B H10P3E

ที่ครอบหู ลดเสียง
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3MH10A / 3MH10B / 3MH10P3E  
• แบบคาดศีรษะ / •แบบคล้องคอ / •แบบติดหมวก
• ลดเสียง 105dB(A)
• NRR 30dB / NRR 29dB / NRR 27dB

ที่ครอบหู3M H31A H31P3E

ที่ครอบหู ลดเสียง
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3MH31A / 3MH31P3E  
• แบบคาดศีรษะ / •แบบติดหมวก
• ลดเสียง 24dB

ที่ครอบหู3M1426 3M1436

ที่ครอบหู ลดเสียง
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 3M 1426 / 3M 1436  
• แบบคาดศีรษะ
• ลดเสียง 21dB / ลดเสียง 23dB
Visitors: 117,339