ยางชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็วมีลูกแก้วสะท้อนแสง

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TF-RSBG35
• มีลูกแก้วสะท้อนแสง
• ขนาด35*50*5ซม.
• มีลูกแก้วสะท้อนแสง 
• มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
• ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
• ใช้ร่วมกับ ปิดหัว-ท้าย ขนาด35*17.5*5ซม.

ยางชะลอความเร็วไม่มีลูกแก้วสะท้อนแสง

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TF-RSB35
• ขนาด35*50*5ซม.
• มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
• ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
• ใช้ร่วมกับ ปิดหัว-ท้าย ขนาด35*17.5*5ซม.
ยางชะลอความเร็ว40x50x5ซม.

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TF-RSBG40
• ขนาด40*50*5ซม.
• มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
• ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
• ใช้ร่วมกับ ปิดหัว-ท้าย ขนาด40*20*5ซม.

ยางชะลอความเร็ว35x100x5ซมมีลูกแก้วสะท้อนแสง

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TF-RSBG40
• มีลูกแก้วสะท้อนแสง
• ขนาด35*100*5ซม.
• มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
• ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
• ใช้ร่วมกับ ปิดหัว-ท้าย ขนาด35*17.5*5ซม.

ยางชะลอความเร็ว35x100x5ซม

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TF-RSB351
• ขนาด35*100*5ซม.
• มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
• ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
• ใช้ร่วมกับ ปิดหัว-ท้าย ขนาด35*17.5*5ซม.

 

ยางชะลอความเร็ว38x100x5ซม

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : TF-RSB381
• ขนาด38*100*5ซม.
• มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
• ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
• ใช้ร่วมกับ ปิดหัว-ท้าย ขนาด38*19*5ซม.หัวท้ายเปิด-ปิดยางชะลอความเร็ว เปิดปิดหัวท้ายยางชะลอความเร็ว

รหัสสินค้า : TF-RSBOE35 • ขนาด35*17.5*5ซม.
รหัสสินค้า : TF-RSBOE38 • ขนาด38*19*5ซม.
รหัสสินค้า : TF-RSBOE40 • ขนาด40*20*5ซม.
• ใช้ปิดหัว-ท้าย ยางชะลอความเร็ว

 

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด100x10x2

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว
รหัสสินค้า : TF-RSBSH
• สีเหลือง-ดำ
• ขนาด100*10*2ซม.
• ทำจากยาง Recycle Rubber 100%
• ใช้ในการชะลอความเร็วรถ
• ใช้แบ่งเลนถนน
• ใช้เป็นเส้นช่องจอดรถ

Visitors: 117,340