กระบองไฟกระพริบ

กระบองไฟกระพริบ
รายละเอียดสินค้า
• ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการจราจร
• แบบใช้ถ่าน ถ่านขนาด D=2ก้อน
• แบบชาร์จไฟ 220โวลต์ (ประหยัดไฟ)
• ขนาดมาตรฐาน 54*4 ซม.
• 2จังหวัะ (1จังหวะ ไฟกระพริบ / 2จังหวะ ไฟค้าง)
• 3จังหวัะ (1จังหวะ ไฟกระพริบ / 2จังหวะ ไฟค้าง / 3ไฟฉาย)

รหัสสินค้า : TF-FL2 กระบองไฟ 2จังหวัด ใช้ถ่าน

รหัสสินค้า : TF-FL3 กระบองไฟ 3จังหวัด ใช้ถ่าน

รหัสสินค้า : TF-FLCH3 กระบองไฟ 3จังหวัด ชาร์จไฟได้

 

Visitors: 117,339