เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็น.ที.เอ็น. จำกัด
ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุให้ความร้อน
ในวงการอุตสาหกรรม 
รวมถึงการออกแบบ ดัดแปลง และการซ่อมแซมเตาเผาอุตสาหกรรมทุกชนิด
ด้วยทีมงานและโรงงานของบริษัทฯเอง นอกจากนั้นแล้วทางบริษัทยังได้นำเข้าวัสดุ อุปกรณ์
และอะไหล่จากต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย  

" โดยทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ 
มีความมุ่งมั่นที่จะเสนอสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ด้วยความพึงพอใจสูงสุดที่ทางบริษัทจะกระทำได้ " 
 
New Office >>>>
 
 
 
Visitors: 146,449