เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ

เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติแบบติดตั้งเพดาน

ชนิดผงเคมีแห้ง และน้ำยาเหลวระเหย

Automatic fire extinguisher - dry chemical and clean agent
คุณสมบัติ
ทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยหัวฉีดแบบสปริงเกอร์จะทำงานเมื่อได้รับอุณหภูมิสูงถึง 68องศาเซลเซียส
(155องศาฟาเรนไฮด์) 
หรืออุณหภูมิที่กำหนดตามแต่ชนิดของหัวฉีดสปริงเกอร์
ติดตั้งบริเวณเพดานได้ง่าย ความสูงในการติดตั้งไม่ควรเกิน 3เมตร จากวัสดุเชื้อเพลิง
สถานที่ใช้งาน : เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสามารถระบุขอบเขตได้
ข้อควรระวัง : เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติแต่ละเครื่องทำงานแยกจากกัน (ไม่ใช่ระบบดับเพลิง)

ClassAClassBClassC

 

 

 

 

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดผงเคมีแห้ง10ปอนด์

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : AUTODRY10
•ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10ปอนด์
•น้ำหนักเคมี 4.5 Kg  •น้ำหนักถัง 2.4 Kg
•น้ำหนักรวม 6.9 Kg   •ความสูง 295 mm
•แรงดันใช้งานปกติ 1.34 MPa 195 PSI
•ระยะเวลาฉีด 15 Sec. •ฉีดไกล 2-3 m

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดผงเคมีแห้ง15ปอนด์

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : AUTODRY15
•ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15ปอนด์
•น้ำหนักเคมี 6.8 Kg  •น้ำหนักถัง 2.4 Kg
•น้ำหนักรวม 9.2 Kg   •ความสูง 295 mm
•แรงดันใช้งานปกติ 1.34 MPa 195 PSI
•ระยะเวลาฉีด 15 Sec. •ฉีดไกล 2-3 m

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติน้ำยาเหลวระเหย10ปอนด์

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : AUTOBF10
•ชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10ปอนด์
•น้ำหนักเคมี 4.5 Kg  •น้ำหนักถัง 2.4 Kg
•น้ำหนักรวม 6.9 Kg   •ความสูง 295 mm
•แรงดันใช้งานปกติ 1.34 MPa 195 PSI
•ระยะเวลาฉีด 15 Sec. •ฉีดไกล 2-3 m

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติน้ำยาเหลวระเหย15ปอนด์

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : AUTOBF15
•ชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 15ปอนด์
•น้ำหนักเคมี 6.8 Kg  •น้ำหนักถัง 2.4 Kg
•น้ำหนักรวม 9.2 Kg   •ความสูง 295 mm
•แรงดันใช้งานปกติ 1.34 MPa 195 PSI
•ระยะเวลาฉีด 15 Sec. •ฉีดไกล 2-3 m
Visitors: 117,338